7 Shkurt 2013

Konferencë në Vlorë në Pallatin e Kulturës

Më 7 shkurt në Vlorë u mbajt në Pallatin e Kulturës Konferenca për të paraqitur në detaje Thirrjen e parë për Propozime dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me dorëzimin e projekt propozimeve. Konferenca u organizua nga Konsullata Italiane në Vlorë dhe u ndoq nga përfaqësuesit e Qarkut të Vlorës, Fierit dhe Beratit, Bashkitë e Vlorës, Fierit dhe Bashki e Komuna të tjera Shqipërisë së Jugut. Ishin prezentë gjithashtu përfaqësuesit e disa OJQ-ve shqiptare dhe italiane dhe qeveritë lokale italiane.

Lajme të tjera