22 Janar 2013

Konferenca në Shkodër dhe Korçë për të prezantuar thirrjen e parë për Propozime

Më 18 janar dhe 22 janar përkatësisht në Shkodër dhe në Korçë,  janë mbajtur nga TSU dy konferenca për të paraqitur në detaje thirrjen e parë për Propozime. Konferenca e parë u organizua nga Konsullata Italiane në Shkodrës dhe u ndoq nga përfaqësuesit e Prefekturave, Qarqeve, Bashkive dhe Komunave të Shqipërisë së Veriut. Disa përfaqësues të OJQ-ve, si shqiptare dhe italiane, të cilët janë duke punuar në rajonet veriore të vendit gjithashtu morën pjesë. Konferenca e mbajtur më 22 janar u organizua nga Prefekti i Korces dhe morën pjesë përfaqësues të të gjitha 38 Bashkive / Komunave të Qarkut të Korçës. Dy konferencat kanë dhënë edhe një mundësi për të shpjeguar në detaje qëllimet, objektivat dhe çështjet prioritare si dhe modalitetet e financimit për projektet e financuara në kuadër të Programit Italo-Shqiptare të Konvertimit të Borxhit për Zhvillim.

Lajme të tjera