14 Shtator 2016

Ministry of Health "Acquisition and deployment of Diagnostic Equipment"

Ministria e Shëndetësisë ka hapur procedurën e prokurimit me të dhënat e mëposhtme:

Njoftime