September 12 2015

Minister of Innovation and Public Administration "Acquisition of tablet devices"

Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike ka nisur implementimin e projektit "I Learn/Unë Mësoj" të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim - IADSA. Në kuadër të këtij projekti shpall tenderin për pajisjen me tableta të fëmijëve me probleme dëgjimi. Për më shumë mbi proçedurën, kriteret e aplikimit dhe dosjen e tenderit mund te paraqiteni pranë zyrës së projektit në adresën Rr.Papa Gjon Pali II, Nr.3 Kati 3, Ish Inima Tiranë ose duke shkruar një e-mail në adresat info@unmesoj.al/info@inovacioni.gov.al.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit të tenderit është data 12 Tetor 2015.

Announcements