Malësi e Madhe

Reconstruction of school “Kole Martini”, Dedaj Malësi e Madhe